Základní orientace v dědictví bitcoinu

Úvod Bitcoin se stal důležitým aktivem, a protože si ho pořizuje stále více lidí, je nutné zamyslet se nad procesem jeho předání dědicům. V tomto článku se budeme zabývat dvěma hlavními přístupy k dědění bitcoinu: vlastní úschovou (self-custody v cypherpunkovém stylu) a vlastní úschovou s pomocí třetí strany. Každý z Číst více…