Úvod

Bitcoin se stal důležitým aktivem, a protože si ho pořizuje stále více lidí, je nutné zamyslet se nad procesem jeho předání dědicům. V tomto článku se budeme zabývat dvěma hlavními přístupy k dědění bitcoinu: vlastní úschovou (self-custody v cypherpunkovém stylu) a vlastní úschovou s pomocí třetí strany. Každý z přístupů s sebou nese vlastní okruh úvah, výhod a problémů. Je důležité zmínit, že všechna nastavení uvedená v tomto článku jsou self-custody, kdy máte nad svým bitcoinem plnou kontrolu. Nepopisuji řešení plné úschovy, protože ta jsou pro každého jednotlivce velkou hrozbou a mají více nevýhod než výhod.

Vzhledem k různým životním stylům a mnoha dalším aspektům, které nemohu znát, není tento článek návodem, jak byste měli postupovat krok za krokem. Spíše se jedná o obsah, který by měl vzbudit zájem o promyšlení a vytvoření životaschopného přístupu k vašemu bitcoinovému majetku po vašem skonu. 

Vzhledem k mnoha různým scénářům a složitosti života mějte prosím na paměti, že mohou existovat i jiná schůdná řešení, která nyní nevidím. Dělím se o své myšlenky a velmi ocením jakoukoli konstruktivní zpětnou vazbu.

Část 1: Vlastní úschova – cypherpunkový způsob

Bod 1.1: Vytvoření plánu vlastní úschovy

Úvod do vlastní úschovy:

Abyste byli suverénní a nebyli závislí na nikom jiném, musíte mít všechen svůj bitcoin ve vlastní úschově. Co to znamená? Že vlastníte a spravujete své vlastní privátní klíče ke svým bitcoinovým UTXOs (výstupům z neutracených transakcí). Jak to udělat? Nejlepším postupem je koupit si fyzickou peněženku. Na fyzických hardwarových peněženkách je výhodné to, že nejsou připojeny k internetu, což je nejúčinnější dlouhodobá ochrana vašich klíčů. Existuje několik způsobů, jak nastavit hardwarovou peněženku, například peněženka s jedním podpisem, multisig peněženka atd. Pro zjednodušení popíšu nastavení peněženky s jedním podpisem a myslím, že většina z vás bude vyhledávat právě toto řešení. Toto řešení má výhodu v jednoduchosti bez zbytečné komplexity, a je tak vhodné pro bitcoinové nováčky.

Poznámka: V budoucnu plánuji věnovat článek multisigu a porovnat rozdíly mezi single signature Shamirem a multisig konfigurací s jedním seedem pro každou peněženku.

Mým cílem je vytvořit jakýsi přehled a podnítit ve vás nějaké úvahy, odkud můžete začít a na jaké otázky si budete chtít v případě dědictví odpovědět sami.

Pojďme na to!

Vytvoření peněženky:

Pořiďte si hardwarovou peněženku (sami si prověřte, jakou konkrétní značku si chcete obstarat). Osobně mám z mnoha různých důvodů rád hardwarové peněženky Trezor. Zakladatelé stojící za Trezorem vytvořili vůbec první hardwarovou peněženku na světě a jsou autory BIP39 a BIP44. Mohu navíc říci, že jsou to skvělí lidé. Další velkou výhodou je, že celé prostředí Trezor je open source, což znamená, že si kdokoli může ověřit kód a zkompilovat vlastní program nebo si technicky zdatní jedinci dokonce mohou z dostupné dokumentace vytvořit vlastní Trezor zařízení. Tento transparentní přístup se mi líbí. Každopádně si udělejte vlastní průzkum toho, co se vám nejvíce líbí, a kupte si hardwarovou peněženku, která vám vyhovuje a je bezpečná a transparentní. Na trhu jsou různé značky a výběr je zcela na vás.

Záloha a obnovení:

Abyste získali zpět přístup ke svému bitcoinu (v případě ztráty, poškození nebo kompromitace vašeho zařízení), musíte mít „seed“, což je slovní reprezentace privátních klíčů. S přístupem k seedu můžete získat přístup ke své peněžence a bitcoinu. Peněženka vám při prvním nastavení sama nový seed vygeneruje.

Seed:

Jaký je nejlepší postup? Doporučuji následující: Vytvořte Shamir Secret Share – jedná se o typ seedu, jenž můžete rozdělit do samostatných částí a můžete určit, kolik částí budete potřebovat pro obnovení přístupu ke svým privátním klíčům. Jedním z příkladů může být 2 ze 3, což znamená, že k obnovení přístupu budete potřebovat 2 části seedu ze 3. Velmi oblíbená je varianta 3 z 5. Ještě před samotným vytvořením se zamyslete nad svými potřebami a naplánujte si celý postup uložení jednotlivých částí (kde jsou bezpečná místa, kolik různých bezpečných míst máte ve svém životním okruhu).

Shamir Secret Share je skvělý způsob, jak seed uchovávat. Minimalizuje jeden bod selhání. V případě, že máte pouze jeden seed (12 nebo 24 slov), může dojít k selhání tohoto řešení. Například vám seed někdo ukradne, nemůžete ho najít, zřítí se budova a nedokážete jej objevit atd. Proto je dobré diverzifikovat a mít více možností, aniž by byla ohrožena bezpečnost (pokud dojde ke krádeži/ztrátě jedné části, neznamená to ohrožení celé vaší zálohy).

Nastavení Shamir Secret Shares na Trezoru. Je to takto jednoduché.

Poznámka: ne všechny hardwarové peněženky podporují implementaci Shamir Secret Share (SLIP39), ale například Trezor Safe 3 či Trezor T ji podporují. Pokud jste se rozhodli pro hardwarovou peněženku, která Shamira nepodporuje, doporučuji nastavit multisig. Je to z důvodu eliminace jediného bodu selhání při použití pouze jednoho seedu.

Když máte svůj plán, hardwarovou peněženku a seed, nejlepším způsobem, jak ho uchovat na dlouhá léta, je použít místo papíru kovové řešení. Dnes je na trhu mnoho komerčních možností, nebo si můžete poradit sami s podložkami z nerezové oceli a raznicemi. Testování kovových produktů se důkladně věnuje Jameson Lopp.

Passphrase:

Další úrovní ochrany je přístupová fráze – passphrase. Nepleťte si PIN, passphrase a seed. Jedná se o 3 různé typy zabezpečení.

Pokusím se vám to objasnit:

 • PIN slouží k odemknutí obrazovky vaší fyzické peněženky. Lze jej obejít pomocí seedu.

PIN

 • SEED je slovní reprezentace vašich privátních klíčů. Seed je nesmírně důležitý, protože z těchto slov jste schopni obnovit celý bitcoinový majetek i bez fyzického zařízení. Nikomu ho nesdělujte a bezpečně ho uložte offline.

Fyzické zálohy seedu

 • PASSPHRASE je další slovo (fráze navíc) k vašemu seedu. Představte si to jako 13. nebo 25. slovo (nebo frázi), které vytváří zcela jinou derivační cestu k vašemu bitcoinu. To znamená, že s použitím passphrase máte další vrstvu ochrany. Nikdo nebude mít bez této passphrase k vašemu bitcoinu přístup, a to i v případě, že je váš seed kompromitován.

Přístupová fráze – passphrase – by neměla být uchovávána společně s vaším seedem a měla by být dlouhá, aby vás dobře ochránila (alespoň 5-6 slov nebo 20 a více znaků). Když ji však ztratíte, nebudete mít už ke svému bitcoinu přístup. Takže ji neztrácejte.

Proč používat passphrase? Je to další vrstva zabezpečení, která znemožňuje bez její znalosti přístup k vašemu bitcoinu. A pokud je přístupová fráze dostatečně dlouhá, nelze ji prolomit ani hrubou silou.

Passphrase

Shrnutí:
 • Vyberte a kupte si hardwarovou peněženku. Ideálně plně open source a zcela novou. Nepoužívejte hardwarovou peněženku z druhé ruky.
 • Vygenerujte nový seed, ideálně Shamir Secret Share. Záleží jen na vás, kolik částí je ve vašem případě užitečných. NIKDY neukládejte seed do telefonu, počítače, ani do cloudu. Seed chcete mít uložený offline, ideálně v kovu. Dělejte to sami, vyhraďte si na to čas, žádné kamery, nic takového. Pokud vaše peněženka nepodporuje Shamir Secret Share, pak doporučuji nastavit multisig (je to trochu složitější, ale poskytne vám podobnou ochranu).Toto řešení bych nedoporučoval začátečníkům, protože by to mohlo nejen jim, ale i jejich dědicům způsobit bolehlav. 
 • Otestujte to. Hardwarová peněženka má funkci obnovení. Udělejte to dřív, než do ní pošlete nějaké prostředky. Vyzkoušejte to a zjistěte, jak to funguje. Pokud tam máte nějakou chybu, chcete ji vidět hned a ne ji zjistit, až to budete opravdu potřebovat.
 • Vytvořte si passphrase, která je další bezpečnostní vrstvou nad vaším seedem. Neukládejte seed a passphrase společně. Mějte je oddělené.
  Poznámka: passphrase není uložena v samotném zařízení a pokud ji zapomenete, nelze ji získat. Proto se ujistěte, že ji máte někde zapsanou (offline, na bezpečném místě).
 • Nastavte si na svém zařízení PIN. To je kód, který budete používat při pravidelné denní/týdenní/měsíční interakci, když budete chtít přijímat nebo odesílat bitcoin. Pro „denní“ použití nepotřebujete seed. Pro přístup k bitcoinu v zařízení potřebujete pouze PIN a passphrase.
 • Své nastavení kontrolujte každý rok. Jde o to, abyste se ujistili, že vše funguje a nic se nezměnilo. Pokud peněženku nepoužíváte pravidelně, je každoroční kontrola dobrým zvykem a doporučením.
 • Uložte části seedu a passphrase na předem vybraná místa, která jsou pro vás dostatečně bezpečná. Každá část seedu by měla mít vlastní lokaci. Proto je důležité vybrat správné množství částí seedu, které chcete mít, a správné množství, které potřebujete pro obnovení přístupu. Dovolím si tvrdit, že toto správně nastavit může být časově nejnáročnější část. Nespěchejte, promyslete si to a vytvořte si ideální scénář. Za normálních okolností jsou velmi oblíbené možnosti 2 ze 3 nebo 3 z 5.

Bod 1.2: Bezpečné dědění bitcoinu

Váš systém je připraven, vše je na svém místě. Jste spokojeni se svým nastavením a víte, co děláte. Rozumět tomu a mít to zažité je nesmírně důležité. Mluvíme o vašem dědictví, za které nesete plnou odpovědnost. Pokud dojde k chybě, jste jedinou osobou, která ji může napravit, žádná třetí strana vám nepomůže.

Vzdělání dědiců:

Měli byste si s dědici promluvit a alespoň stručně je informovat. Může to být váš partner nebo dítě, záleží na vás. I když toho o bitcoinu moc nevědí, je důležité, aby tušili, že něco takového existuje. Cestu k vašemu pokladu však neprozrazujte úplně. Čím více se chtějí o bitcoinu dozvědět, tím lépe. Pokud už budou mít představu o tom, jak bitcoin funguje, bude celý proces obnovy mnohem snazší. Pokud ne, dejte jim alespoň vědět, že v budoucnu může k nějakému „hledání pokladu” dojít a že vše připravujete tak, aby to pro ně proběhlo hladce.

Instrukce a přístup:

Doporučuji, abyste napsali návod popisující krok za krokem, jak se k prostředkům dostat, když již části seedu vlastníte. Nejedná se o nic tajného a neprozrazujete žádné citlivé informace. Popište, co je to peněženka, co je to seed, kam se seed vkládá, co je to passphrase a co dělá atd. Takový návod, který když si přečtete a postupujete podle něj, tak se k bitcoinu dostanete i bez technických znalostí. Svým dědicům to usnadněte. Nebojte se, takových obecných návodů, jak vše funguje a co dělat se seedem a passphrase, je na internetu spousta.

Tento manuál může být kdekoli u jiných důležitých dokumentů, protože neobsahuje žádné citlivé informace. Prostě takový manuál jako pro vaši „pračku“, velmi důležitou „pračku“ 🙂 . Jen se ujistěte, že jej váš dědic najde, až ho bude potřebovat. Pokud jsou vaši dědicové pokročilí bitcoineři, jsem si jistý, že tento typ průvodce není potřeba.

Druhý dokument, zcela oddělený od toho prvního, by měl obsahovat několik tipů, jak hledat části seedu a kde je lze najít. Doporučuji tento dokument dobře chránit a ve fyzické podobě velmi dobře zabezpečit. Toto je „mapa k pokladu“. Je na vás, jak to uděláte. Můžete dát nějaké vodítko k nalezení jiného dokumentu, kde je o částech seedu více informací, nebo už můžete dát nějaké nápovědy k tomu, kde jsou seedy ukryty.

Často můžete použít některé životní situace, místa, silné vzpomínky, které máte s osobou, která by měla bitcoin zdědit. O tyto události nebo vzpomínky se podělíte v dokumentu se svým dědicem  a on může kód rozluštit. Neexistuje na to žádný univerzální postup. Abyste tyto zásadní informace předali takovým způsobem, který nebude dávat smysl někomu, kdo je objeví, aniž by měl, musíte použít svou představivost. Jde o to najít rovnováhu mezi sdělením důležitých informací o umístění částí seedu a zároveň jejich explicitním neprozrazením.

Vraťte se do dětství a bavte se vymýšlením hry na hledání pokladu, tentokrát však opravdového. Shamirovo schéma vám dává možnost, že o jedné části svému protějšku rovnou řeknete a všechny ostatní zůstanou skryté. Znalost jedné části bezpečnost neohrožuje. Existuje spousta možností a dobře si je promyslete.

Právní a daňové dopady:

Takto o bitcoinu neví nikdo kromě vašich dědiců. Žádné třetí strany, ani stát. V této konfiguraci je obtížné informace zobecňovat, protože vše je zcela individuální. Nemohu mluvit za vás, když neznám váš případ, model, životní situaci atd. Zamyslete se nad tím, zda je dobrý nebo špatný nápad, aby nikdo nevěděl, že vy nebo vaši dědicové vlastníte bitcoin.

Vzorový scénář: Váš bitcoin byl zakoupen bez KYC a přejde na vaše dědice. Nikdo se nic nedozví. Jste úplně mimo systém. Není součástí dědického řízení, není součástí vaší poslední vůle. Je to jen mezi vámi a vašimi dědici.

Nevýhodou by mohlo být, kdyby vaši dědicové nechtěli začít používat bitcoin v paralelní ekonomice, ale likvidovat ho do fiatu (zejména pokud je částka významná). V takovém případě se může stát, že se o to, jak vaši dědicové získali určité „bohatství“, bude zajímat mnoho lidí. V některých jurisdikcích by to mohlo být doprovázeno i zdaněním kapitálových výnosů. Tato otázka bude do značné míry záviset na jurisdikci země, v níž mají daňovou rezidenci.
Nejdříve si položte otázku, co vaši dědicové plánují s bitcoinem dělat. Jsou na stejné lodi a chtějí mít bitcoin jako „pojistku proti tomu, co se může stát špatného“? Dále, chtějí ho použít v paralelní ekonomice P2P způsobem, aniž by o tom kdokoli věděl? Pokud jste odpověděli ANO, pak je to pro vás ideální nastavení.

Plánují se vaši dědicové po vaší smrti bitcoinu zbavit a převést ho do fiatu? V takovém případě pro ně výše uvedené řešení nemusí být vůbec ideální.

Bod 1.3: Výzvy a rizika

Bezpečnostní problémy:

Nejsou zde přítomny žádné třetí strany. Vše je na vás. Jste plně zodpovědní za bezpečnost a za to, že prostředky vaši dědicové mohou obnovit. Měli by znát některé základní pojmy týkající se bitcoinu a být si vědomi toho, že bitcoin existuje.

Celkové problémy:

Jak již bylo zmíněno, tato konfigurace je pro vás vhodná, pokud vaše rodina vnímá svět a život cypherpunkovými hodnotami. Pokud se vaše názory liší nebo nejsou v souladu, nemusí to být ideální přístup.

Osvědčené praktiky:

Každoročně si projděte své nastavení a ujistěte se, že vše funguje správně a tak, jak má.

Část 2: Vlastní úschova s pomocí třetí strany

Další možností, jak dědictví vypořádat, je s pomocí třetích stran. Nedostanou vaši plnou důvěru, ale sehrají v tomto procesu určitou roli. Tuto možnost rozhodně nedoporučuji bez Shamir Secret Share nebo bez multisig peněženky. Bez Shamira nebo multisigu by totiž existoval jediný bod selhání. Kompletní úschova u třetí strany není rozumný nápad. Řekl bych, že je to příšerný nápad u aktiva, které umožňuje plnou suverenitu.

Bod 2.1: Právní pomoc při dědění bitcoinu

Základní principy jsou podobné principům cypherpunkového dědění. Jak jsem popsal výše, stále chcete mít jistotu, že neexistuje jediný bod selhání. Proto nebudu vysvětlovat plnou úschovu u třetích stran, kde k tomuto jedinému bodu selhání dochází. Začněme opět od začátku.

Nastavíte peněženku, seed a passphrase jako v předchozím scénáři. Svůj bitcoin chcete mít pod kontrolou, tady není žádný rozdíl. Podívejte se na bod 1.1 a postupujte stejně.

Rozdíl spočívá v tom, kde a jakým způsobem uchováte části seedu. Uveďme si příklad, jak by to mohlo fungovat.
Máte Shamirovo schéma, kde potřebujete 2 části ze 3, abyste svůj bitcoin získali zpět. Jednu část může mít váš partner nebo může vědět, kde je uložena. Druhá část může být ukryta jinde a třetí část může být u advokáta nebo v bezpečnostní schránce. V takovém případě víte, že k získání finančních prostředků jsou zapotřebí 2 části a dokud jste naživu, nemá k nim současně přístup žádná ze stran. Podobné nastavení můžete vytvořit pro 3 z 5 atd.

Úloha advokátů / třetí strany:

Advokáti mohou držet v úschově jednu část spolu s vaší závětí. Ta bude vykonána až po vaší smrti. Pokud si nepřejete mít část seedu v advokátní úschově nebo u právních zástupců, můžete si například pronajmout bankovní bezpečnostní schránku a část seedu uložit tam. I v tomto případě bude schránka zpřístupněna vašim dědicům až po vaší smrti. A banka v případě, že se stane něco špatného, nemůže s pomocí vašeho seedu cokoliv udělat, protože má k dispozici pouze jednu jeho část.

Právní rámec:

Na tomto řešení je dobré, že závěť, v níž popíšete, co se stane po vaší smrti, zůstává u právního zástupce.

Další možností je sepsat si závěť sami a uložit ji bez třetí strany. Musíte se však ujistit, že je závěť platná (ověřte si, jaké jsou zákonné požadavky na platnost závěti, pokud není podepsána za přítomnosti advokáta). V případě, že pro sepsání závěti nevyužijete služeb právního zástupce, ujistěte se, že váš dědic  o závěti ví a že ji dokáže v případě potřeby najít. Pokud nejsou vaše rodinné vztahy dobré, může být pořízení závěti možností, jak to ošetřit, ale opět je zde mnoho nuancí a měli byste se nejprve zamyslet (nebo vyhledat pomoc), co je nejlepší možností právě pro vás.

Bod 2.2: Právní a daňové důsledky

Daňové aspekty:

Toto by mohl být nejjednodušší způsob, jak legálně předat bitcoin svým dědicům tak, aby jej mohli po vaší smrti snadno používat.

Poznámka: Tento odstavec nemůže být konkrétní, protože v různých zemích platí různé zákony. Proveďte si vlastní průzkum a shromážděte informace o dědické dani, dani z kapitálových výnosů atd. Abyste si byli jisti správností, doporučuji konzultovat tuto záležitost s advokátem, který vám poradí, jaké jsou právní důsledky tohoto uspořádání.

Příklad: Některé země umožňují dědické řízení v přímé linii bez srážkové daně a dědicové mají v okamžiku přijetí bitcoinu „pořizovací“ cenu k témuž dni, kdy toto aktivum zdědili. Což znamená, že pokud se rozhodnou bitcoin ve stejný den prodat, nebudou z důvodu stejné „nákupní“ a „prodejní“ ceny platit žádnou daň. To může být v případě, že jej budou chtít prodat, velkou daňovou výhodou.

Spory:

Velmi obtížně analyzovatelné téma. Jednak nejsem právník a druhak mohou v různých zemích platit různé zákony. Zde je pár otázek, na které si zkuste odpovědět sami:

 • Pokud dojde ke sporu mezi dědici, řeší tento spor závěť?
 • Je lepší zůstat bez oficiální poslední vůle a předat bitcoin těm, kterým ho opravdu chcete předat, prostřednictvím vlastní „mapy k pokladu“?
 • Řeší problém v rodině třetí strana? Pokud je v rodině nějaký problém, může se jím advokát s vaší závětí zabývat a vyřešit ho?

Pokud si nejste jisti, jak odpovědět, asi by bylo dobré se poradit s právníkem, který dobře rozumí všem důsledkům.

Bod 2.3: Výhody a nevýhody

 • Přestože zapojení třetí strany do procesu dědictví zjednodušuje dědické řízení pro běžné lidi „bez nutnosti složitého hledání pokladu“, může přinést určité problémy spojené se spory v rodině. Na to si musíte odpovědět sami.
 • Oficiální dědické řízení může dědění bitcoinu zjednodušit a přinést dědicům do budoucna daňové výhody a snadné použití.
 • Jedna nevýhoda: Třetí strana ví, že vaši dědicové zdědili bitcoin a v jaké hodnotě. Vaši dědicové již nejsou mimo systém, pokud jste vy dříve byli.

Závěr

Dědictví bitcoinu je klíčovým aspektem správy digitálního bohatství do budoucna. Ať už se rozhodnete pro vlastní úschovu nebo úschovu s využitím třetí strany, je nezbytné pečlivé plánování a zvážení všech relevantních faktorů. Rozhodnutí by nakonec mělo odpovídat vašim konkrétním okolnostem a prioritám. Pokud se budete řídit pokyny uvedenými v tomto článku, můžete o hladkém převodu bitcoinu na své dědice začít přemýšlet.

Věnujte čas posouzení všech pro a proti. Během vašeho života se také mohou některé okolnosti změnit a možná budete chtít celé dědické uspořádání přepracovat. To je úplně normální a v pořádku. Ujistěte se, že alespoň jednou za 3 roky přehodnotíte své nastavení, zda je stále platné a zda dobře funguje pro váš případ a vaši životní situaci.

Poznámka 1: Snažte se vyhnout řešení plné úschovy, jak jsem zmínil na začátku článku. To s sebou nese spoustu rizik a jediný bod selhání. Nikdy nevíte, co se může stát. Bitcoin je aktivum, které nepotřebuje třetí stranu jako správce. Jeho výhodou je plná odpovědnost za vlastní majetek bez povolení třetí strany. Využijte tuto výhodu ve svůj prospěch. Chápu, že řešení s plnou úschovou u třetí strany může být pro běžné lidi mnohem jednodušší, ale vnáší do rovnice různé hrozby. Zkuste se vzdělávat a vydejte se cestou vlastní úschovy a vlastní odpovědnosti za svůj majetek.

Poznámka 2: Jeden tip: pořiďte si bitcoin bez KYC. Pokud budete chtít, můžete se identifikovat sami kdykoliv později. Opačně to však nefunguje. Mít bitcoin bez KYC vám dává svobodu rozhodnout se, co dělat dál. Vaši dědicové mohou zdědit bitcoin bez KYC přímo, zatímco vy máte vždy možnost zahrnout jej do své poslední vůle. Uvědomte si, že pokud je vaším přáním zůstat mimo systém, čímž dokážete minimalizovat systémová rizika, tak je to s KYC bitcoinem mnohem těžší. Zvláště pak pro vaše „nevzdělané“ dědice, pokud jim vše nevysvětlíte předem.

Upozornění: Nejsem právník, zjistěte si sami, jaké právní důsledky může vypořádání bitcoinového dědictví mít. Jen se snažím poskytnout určitý vhled do problematiky. Také NEJSEM nijak spojen se zmíněnými produkty/službami ani jimi placen.

Pomohlo vám to nebo se vám to líbí? Můžete mi poslat nějaké saty na stallion@walletofsatoshi.com

Vaší pomoci si budu velmi vážit.

11. října napsal (EN) @stalliondelsur
Původní článek: https://hackinglives.substack.com/p/navigating-bitcoin-inheritance
Překlad: @nekonecnik & @poly_kacka


1 komentář

Bitcoin pod vlastní kontrolou – Jednadvacet · 3. 1. 2024 v 16:25

[…] Pokud je vaše množství majetku obrovské nebo chcete mít jistotu, že k němu budete mít v budoucnu přístup v případě, že se stane něco špatného, rozhodně doporučuji používat Shamirovo schéma. Je to nejlepší možnost ze všech, kterou můžete udělat, a přitom je to jednoduché a pochopitelné i pro nezainteresované. Napsal jsem o tom poměrně rozsáhlý článek. […]

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *